Fastigheter och hyra m.m.

Vi tillhandahåller löpande rådgivning och biträder fastighetsägande bolag i samtliga frågor kopplade till ägande, köp, försäljning och förvaltning av kommersiella fastigheter. Vi har mångårig erfarenhet inom kommersiell hyresrätt, arrenderätt och övriga fastighetsrättsliga nyttjanderätter såsom servitut. Vår erfarenhet har bland annat gett oss insikt inom och kunskap kring frågor som rör kontor, butiker, industri, offentliga byggnader och offentlig mark samt andra kommersiella lokaler och markytor. Vi hjälper både fastighetsägare samt hyresgäster, arrendatorer och nyttjanderättshavare. Det kan röra sig om allt från avtalsförhandlingar och upprättande av avtal och uppsägningar till biträde inför hyres- och arrendenämnd och allmän domstol. Våra tjänster omfattar även rådgivning i fastighetsbildnings- och expropriationsfrågor samt plan- och bygglovsfrågor.  

Ett spännande område som vi arbetat med de senaste åren är frågor knutna till uppbyggnaden av smartcity och dess tjänster. Genom gränsöverskridande och nära samarbete mellan våra kompetenser inom fastigheter, IT, dataskydd och personuppgiftsbehandling erbjuder vi en närmast unik förståelse och rådgivning för våra klienter. 

För mer information, kontakta Åsa Nyqvist.

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.