Offentligrätt

Vi hjälper kommuner, landsting, myndigheter och deras bolag med offentligrättsliga frågor. Vi har spetskompetens inom allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, gallring, dokumenthanteringsplaner och säkerhetsskyddslagstiftning. 

För aktörer som lyder under den offentligrättsliga regleringen är det en utmaning att behandla personuppgifter på rätt sätt. Regelverken för hantering av allmänna handlingar och behandling av personuppgifter krockar inte sällan vilket ställer stora krav på förståelse för hur regelverken ska samspela med varandra. Vi har en fördjupad kunskap i dessa frågor genom vår långa erfarenhet av rådgivning till offentliga aktörer såsom kommuner, kollektivtrafikbolag, energibolag och andra bolag ägda av offentliga aktörer.

Vi håller utbildningar om regelverken kring och hanteringen av allmänna handlingar och frågan om offentlighet och sekretess.  

För mer information, kontakta Åsa Nyqvist.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.