Bolagsrätt

Vi hjälper både privata och offentligt ägda bolag med bolagsrättsliga frågor. Vi biträder exempelvis med upprättande av aktieägaravtal, joint ventureavtal och bolagshandlingar.

Våra tjänster omfattar även rådgivning vid bolagsetableringar och företagstransaktioner samt i ansvars- och styrelsefrågor.  

För mer information, kontakta Lars Melin eller Åsa Nyqvist.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.