Aktuellt

Varmt välkommen till Styrks Erika!

2023-02-21

Styrks växer nu ytterligare. Denna gång välkomnar vi vår nya biträdande jurist Erika Björnfors. Erika har nyligen avslutat sina studier på juristprogrammet i Göteborg. Under studietiden har Erika varit juridisk rådgivare på Lawline (2020-2022).

Erika är ett välkommet tillskott till oss på Styrks.

Läs mer

Välkommen Kalle och Lovisa!

2023-01-26

Vi är så glada över att få välkomna ytterligare två nya biträdande jurister till oss på Styrks, Kalle Lind Ericson och Lovisa Björk Söderhielm!

Kalle och Lovisa kommer förstärka Styrks erbjudande inom affärsjuridiken. Båda kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg och har härutöver erfarenhet från såväl den privata som offentliga sektorn.

Kalle har tidigare varit legal counsel på e-handelsbolaget Ridestore AB och verksam rådgivare inom HHGS HandelsJuristerna AB.

Lovisa har varit verksam vid Förvaltningsrätten i Göteborg och har även varit praktiserande beredningsjurist vid Åklagarkammaren i Uddevalla.

Läs mer

Styrks biträder Checkwatt AB:s förvärv av bolag inom vindkraftsbranschen med driftövervakning av 662 vindkraftverk

2022-11-29

Energitjänsteföretaget Checkwatt AB har förvärvat samtliga aktier i Styr och Mätteknik Sverige AB (SM Teknik) som sedan 2005 erbjuder driftövervakning av vindkraft. Genom förvärvet kommer 662 vindkraftverk, som tillsammans har en installerad effekt på 956 MW, att få möjlighet att anslutas till Checkwatt AB:s tjänster för aktiv styrning, något som både stöttar elsystemet och ökar lönsamheten för anläggningarna.

Checkwatt AB har tjänster för driftoptimering och prisstyrd produktion samt ger vindkraftsägare möjlighet att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently. Det virtuella kraftverket länkar samman vind, sol och batterier och levererar stödtjänster som frekvensreglering till elnätet vilket ger ökade intäkter till anläggningsägarna. Checkwatt AB:s system för övervakning och aktiv styrning omfattar nu cirka 960 MW vindkraft, 160 MW solkraft och 3 MW batterier, där den sistnämnda kategorin ökar snabbt. Det gör Checkwatt AB till den största teknik- och leverantörsoberoende aktören inom driftövervakning och aggregering av flexibla resurser på den svenska elmarknaden.

Advokatfirman Styrks har biträtt Checkwatt AB i transaktionen av Styr och Mätteknik Sverige AB. Arbetet har huvudsakligen skett av Lars Melin, Åsa Nyqvist och Jenny Söderberg.

Läs mer

Konkursutförsäljning - Poolproffset i Väst AB

2022-10-13

Poolproffset i Väst AB, 559113-6626, som drivit Butiken Poolproffset, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 10 oktober 2022. Utförsäljning av varulagret sker i butiken på Hantverksvägen 5 i Sisjön. Öppettider: mån-fre: 11–18, lör: 11–15.

Betalning sker med kort eller mot faktura. Presentkort inköpta före konkursen eller tillgodohavanden kan inte användas som betalningsmedel i butiken. Har du ett presentkort eller ett tillgodohavande ber vi dig anmäla din fordran till eva-lotta.bengtsson@styrks.se.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Beata Fahlvik via telefon
0707 35 94 11 eller mejl beata.fahlvik@styrks.se.

 

Läs mer

ANBUD

2022-07-06

MUSICLOVERS RECORDS I GÖTEBORG AB:s konkursbo utbjuder verksamheten till försäljning. Bolaget har bedrivit en skivbutik på Kyrkogatan 13 i Göteborg och sålt nya och begagnade vinylskivor och CD-skivor. Bolaget omsatte 827 tkr under 2021 med en vinst om 268 tkr före skatt. Per den 14 juni 2022 uppgick varulagrets bokförda värde till 263 tkr.

 

För mer information kontakta konkurshandläggare Beata Fahlvik på +46 (0)707 – 35 94 11 eller beata.fahlvik@styrks.se.

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Konkursanbud – Omni Retail AB i konkurs

2022-04-12

Omni Retail AB, 556340-0810, försattes i konkurs den 11 april 2022. Advokat Lars Melin har förordnats till konkursförvaltare som handlägger konkursen tillsammans med advokat Beata Fahlvik.

 

Bolaget tillhandahåller butiks- och lagerinredning. Varulagret finns i bolagets hyrda verksamhetslokaler om cirka 3 800 kvm på Snickarevägen 2 i Stenkullen. Varulagrets bokförda värde uppgick till ca 5,7 MKR per den 11 april 2022. Inneliggande ordervärde per den 11 april 2022 är beräknat till ca 3,5 MKR. Bolagets nettoomsättning uppgick till ca 32 MKR under 2020. Verksamheten drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Se mer om verksamheten www.omni-retail.se.

 

Verksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 den 27 april 2022.

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Konkursanbud – Loops Education AB i konkurs

2022-04-12

Loops Education AB försattes i konkurs den 30 mars 2022. Bolaget tillhandahåller ett digitalt verktyg för skolor och företag i syfte att skapa utbildningsmaterial, se mer om Loops på www.loopseducation.se.

Bolaget omsatte ca 3,1 mkr under 2020. Verksamheten drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

 

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Bristfällig information om personuppgiftsbehandling - sanktionsavgift för Klarna Bank AB på 7,5 MKR!

2022-03-29

Integritetsmyndigheten - IMY – har den 28 mars 2022 beslutat om att utfärda en administrativ sanktionsavgift mot Klarna på 7 500 000 kronor för brister i Klarnas information om hur de behandlar personuppgifter.

I beslutet slår IMY fast att Klarna inte följt kraven i GDPR på flera punkter. IMY konstaterar att Klarna


a)  inte lämnat information om för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund som personuppgifter behandlades i en av bolagets tjänster,

b)  lämnat ofullständig och missvisande information om vilka som var mottagare av olika kategorier av personuppgifter när uppgifter delades med svenska respektive utländska kreditupplysningsföretag,

c)  inte lämnat information om till vilka länder utanför EU/EES som personuppgifter överfördes eller om var och hur den enskilde  kunde få information om de skyddsåtgärder som gällde för överföringen till tredjeland, och

d)  lämnat bristfällig information om de registrerades rättigheter, bland annat vad gäller rätten till radering av uppgifter, rätten om  dataportabilitet och rätten att göra invändningar mot hur ens personuppgifter behandlas.
 

Läs hela beslutet här.

 

Beslutet bekräftar behovet av att man som bolag tar frågan om GDPR och informationstexter på största allvar då alternativet kan vara såväl dyrt som ge negativ publicitet.

Vill du få hjälp med att hantera personuppgifterna på rätt sätt? Välkommen att kontakta oss - kontaktperson Lars Melin 

Läs mer

Ny biträdande jurist på Styrks!

2022-03-09

Vi är mycket glada över att få presentera vår nya förstärkning, biträdande juristen Jenny Söderberg.

Jenny kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg och har under studierna även varit teamledare och juridisk konsult vid HandelsJuristerna.

Jenny kommer att arbeta inom allmän affärsjuridik.

 

Varmt välkommen till oss!

Läs mer

Lyckade företagsrekonstruktioner

2022-02-09

Det är med stor glädje som företagsrekonstruktionerna i fastighetsbolagen Awilara Fastigheter AB, Kommanditbolaget Låset 8, Kommanditbolaget Låset 9 och Kommanditbolaget Vänertorget Säffle har avslutats med ett positivt resultat efter att syftet med rekonstruktionerna har uppnåtts genom vidtagna rekonstruktionsåtgärder.

Företagen beviljades företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt den 4 maj 2021 med advokat Lars Melin på Advokatfirman Styrks som rekonstruktör. Arbetet under rekonstruktionen har skett av Lars Melin med biträde av bland annat advokaterna Åsa Nyqvist och Beata Fahlvik samt juristassistenten Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi).

Advokatfirman Styrks har en stor erfarenhet av företagsrekonstruktioner. Utöver de nu lyckade företagsrekonstruktionerna har advokat Lars Melin varit rekonstruktör för flertalet bolag under många år där bland annat PEN Shop Concept AB i närtid också avslutats med ett lyckat resultat efter förhandlingar och genomfört offentligt ackord med bolagets borgenärer.

Överväger du/ni att inleda en företagsrekonstruktion? Kontakta gärna oss! Kontaktperson - Lars Melin 

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.