Aktuellt

Konkursanbud – Chamon Investment AB i konkurs

2024-04-02

Chamon Investment AB, 556806-6095, försattes i konkurs den 25 mars 2024, varvid advokat Erik Wendel utsågs till konkursförvaltare. 

Bolaget har bedrivit frisörsalonger vid namn Salong Hype och Barber By Hype i Halmstad och i Trollhättan. Vid konkursutbrottet var verksamheten pågående och sysselsatte 17 anställda. 

Försäljning
Konkursboet avser att bjuda ut verksamheten och dess tillgångar till försäljning. Anbudsunderlag och villkor för anbudsprocessen finner ni här.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 april 2024 genom mejl till beata.fahlvik@styrks.se

För mer information, vänligen kontakta Beata Fahlvik via mejl beata.fahlvik@styrks.se eller 
telefon 0707 – 35 94 11. 

Läs mer

Konkursanbud - Tells Färgvaruhus AB i konkurs

2024-03-04

Tells Färgvaruhus AB, 556781-7563, försattes i konkurs den 29 februari 2024, varvid advokat Lars Melin utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har sedan 2009 bedrivit färghandel utifrån en Colorama-butik i Alingsås. Vid konkursutbrottet sysselsatte bolaget fem personer.

Mer information om butiken finns här.

Försäljning
Konkursboet avser att bjuda ut verksamheten och dess tillgångar till försäljning. Anbudsunderlag och villkor för anbudsprocessen finns att hämta här.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 11 mars 2024 genom mejl till beata.fahlvik@styrks.se.

Fortsatt drift
Konkursboet har beslutat att driva verksamheten vidare under en begränsad tid. Kunder och leverantörer uppmanas att kontakta konkursförvaltningen för frågor om den fortsatta driften.

Vänligen observera att alla betalningar i butik som sker under konkursutförsäljningen går direkt till konkursboets klientmedelskonto hos Advokatfirman Styrks AB. Mottagare för betalningen är Advokatfirman Styrks och betalningstransaktionen kan benämnas Advokatfirman Styrks eller liknande på kontoutdrag.

För mer information, vänligen kontakta Beata Fahlvik via mejl beata.fahlvik@styrks.se eller
telefon 0707 – 35 94 11.

Läs mer

Konkursanbud – Salong Woar AB i konkurs

2024-01-15

Salong Woar AB, 559254-6021, försattes i konkurs efter beslut av Skaraborgs tingsrätt den 10 januari 2024. Advokat Erik Wendel utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har haft frisör- och skönhetssalonger i Skövde, Jönköping och Mariestad samt sysselsatt 17 personer. År 2022 redovisade bolaget en nettoomsättning om ca 7,4 mkr. Konkursförvaltningen upprätthåller verksamheten tillsvidare.

Konkursboet avser att överlåta verksamheten som en helhet eller i delar beroende på vad som bedöms lämpligt.

Anbud avseende hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 19 januari kl. 12.00 genom mejl till erik.wendel@styrks.se.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finner ni här.

Senast upprättade preliminära balans- och resultatrapporter finner ni här.

Inventarielistor finner ni här.

För ytterligare information kontakta

Erik Wendel, 0703-13 13 03

Jenny Söderberg, 0707-35 94 16, jenny.soderberg@styrks.se

Läs mer

Konkursanbud – Ke o Bo Färg Aktiebolag i konkurs

2024-01-15

Ke o Bo Färg Aktiebolag, 556068-2998, försattes i konkurs den 11 januari 2024 och advokat Erik Wendel utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit färghandel utifrån butiker i Falköping och Tibro samt sysselsatt bolagets företrädare och därutöver tre timanställda. För räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 redovisades en omsättning om ca 4,5 mkr. Bolaget innehar lager till ett bokfört värde om ca 934 tkr. Konkursförvaltningen upprätthåller verksamheten. 

Verksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar.

Skriftliga anbud avseende hela eller delar av rörelsen ska skickas till Erik Wendel på mejl, erik.wendel@styrks.se, senast den 24 januari 2024 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles. Överlåten egendom sker i befintligt skick och med full friskrivning. Som sedvanligt då ett konkursbo säljer krävs att köparen undersöker köpeobjektet särskilt noggrant då boet inte kan ställa några garantier.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 finner ni här.

Senast upprättade preliminära balans- och resultatrapporter finner ni här.

 

För ytterligare information kontakta

Erik Wendel, +46 (0)703 – 13 13 03 
Beata Fahlvik, +46 (0)707- 35 94 11, beata.fahlvik@styrks.se

Läs mer

Konkursanbud - Pendeltrafiken i GBG AB i konkurs

2023-11-20

Pendeltrafiken i GBG AB, 556932-6068, försattes i konkurs den 9 november 2023 och advokat Erik Wendel utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit transportverksamhet för i huvudsak DHL Freight (Sweden) AB utifrån hyrda lokaler i Göteborg. Bolaget hade vid konkursutbrottet 29 anställda och 77 fordon. För år 2022 redovisades en omsättning om ca 111 mkr. Konkursförvaltningen upprätthåller verksamheten. 

Skriftliga anbud avseende hela eller delar av rörelsen ska skickas till Erik Wendel på mejl, erik.wendel@styrks.se, senast den 27 november 2023.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Anbudsunderlag finner ni här.


För ytterligare information kontakta

Erik Wendel, +46 (0)703 – 13 13 03 
Jenny Söderberg, +46 (0)707- 35 94 16, jenny.soderberg@styrks.se

Läs mer

ANBUD INFORDRAS PÅ COFACTOR-KONCERNEN

2023-09-18


- COFACTOR Management Group AB, 559225-8734 (“Moderbolaget”)
- COFACTOR Construction Management AB, 559371-8363
- COFACTOR Engineering AB, 559231-9437
- COFACTOR Property Development AB, 559299-4684
 

Konkursbolagen i COFACTOR-koncernen refereras gemensamt till som ”Koncernbolagen”.

 

COFACTOR-koncernen är en svensk aktör som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster i samtliga skeden inom bygg- och fastighetssegmentet. Koncernen levererar kompetens från tidiga skeden i fastighetsutveckling, lösningar och genomförande till och med förvaltningsskedet. Verksamheten bedrivs, direkt eller indirekt, i av Moderbolaget ovan uppräknade helägda dotterföretag. Moderbolaget har sitt säte i Göteborg. Därutöver bedrivs verksamheten i Helsingborg, Lidköping, Malmö, Skövde och Stockholm.

 

Koncernbolagen omsatte under 2022 sammantaget drygt 42,9 miljoner kronor, enligt tillgängliga och oreviderade resultatrapporter. Verksamheten i koncernen drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Koncernverksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang.

Tillgångar:

1. Pågående projekt och avtal, under förutsättning av medgivande från berörda parter
2. Koncernbolagens kundregister,
3. Inventarier
4. Registrerade varumärket COFACTOR
5. Domännamnet cofactor.se
6. Firmorna ”COFACTOR Management Group AB”, ”COFACTOR Construction Management AB”, ”COFACTOR Engineering AB” och ”COFACTOR Property Development AB”
7. Telefonabonnemang hos Telenor och Telia, under förutsättning av medgivande från berörda telefonoperatörer
 

Köparen erbjuds en möjlighet att överta befintlig personal genom erbjudande om anställning. Sedvanliga regler gäller för köparen enligt lagen om anställningsskydd vad avser övergång av personal vid en rörelseövergång och företrädesrätt.

 

Tillgångarna överlåts i befintligt skick med friskrivning. Med anledning av att det är ett konkursbo som ska särskilt följande påpekas. Konkursboet ansvarar inte för att lämnad information är riktig eller fullständig. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av lämnad information och en bedömning av det som utbjuds till försäljning.

 

Vad specifikt gäller projektavtalen med Koncernbolagens kunder överlåtes en rätt, men inte en skyldighet, att överta avtal och samarbeten. Respektive anbudsgivaren får sålunda själv försäkra sig om att det går att teckna avtal med de kunder som konkursbolaget har/har haft.

 

Vid förvärv av hela rörelsen utgår ingen mervärdesskatt. För det fall mervärdesskatt eller liknande skulle tas ut med anledning av överlåtelsen, ska denna betalas av köparen.

Anbud – exklusive mervärdesskatt - ska skriftligen skickas till konkursförvaltaren Lars Melin på mejladress lars.melin@styrks.se senast kl. 12.00 fredagen den 22 september 2023.

 

Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

 

Komplett anbudsunderlag med bilagor beställs av lars.melin@styrks.se.

 

Frågor besvaras av 

Advokat Lars Melin, +46 (0)702 – 99 10 82, lars.melin@styrks.se 

Advokat Erik Wendel, +46 (0)703 – 13 13 03, erik.wendel@styrks.se

Läs mer

COFACTOR Engineering AB i konkurs

2023-09-08

COFACTOR Engineering AB, 5592131–9437, försattes i konkurs den 6 september 2023 varvid advokat Lars Melin förordnades till konkursförvaltare. Konkursbolaget bedriver konsultverksamhet omfattande huvudsakligen projektledning inom fastighetsutveckling, bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten bedrivs från kontor i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Stockholm, Linköping och Skövde. Konkursbolaget har 30 anställda.

Vid frågor som berör konkursen och konkursbolaget, vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Allmänna frågor

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Frågor avseende pågående projekt

Advokat Erik Wendel, erik.wendel@styrks.se, +46 (0)703 – 13 13 03

Personal och lönegarantihandläggning

Juristassistent Sala Salihi, sala.salihi@styrks.se, +46 (0)707 - 35 94 14
Paralegal Hanna Jansson, hanna.jansson@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Kundfordringar och ekonomi

Konkursassistent Eva-Lotta Bengtsson, eva-lotta.bengtsson@styrks.se, +46 (0)707 - 35 94 15

Hyres- och lokalfrågor

Advokat Åsa Nyqvist, asa.nyqvist@styrks.se, +46 (0)733 – 80 34 38

Läs mer

Ny advokat på Styrks!

2023-06-14

Vi är glada att meddela att Erik Wendel numera kan titulera sig advokat.
Stort grattis!

Läs mer

Konkursutförsäljning av byggställningar - Murbiten Ställning AB

2023-06-13

Murbiten Ställning AB, 556987-5577, som bedrivit verksamhet av uthyrning, försäljning och montering av byggnadsställningar, byggmaskiner och andra inventarier för byggbranschen försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 12 april 2023. Utförsäljning av varulagret sker via PS Auction.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta konkursförvaltare Erik Wendel via telefon
0703 – 13 13 03 eller mejl erik.wendel@styrks.se

 

 

Läs mer

Advokatfirman Styrks välkomnar Erik Wendel som förstärker vår obestånds- och rekonstruktionsgrupp

2023-06-08

Vi på Styrks är glada att informera om att jur.kand. Erik Wendel från den 1 juni 2023 börjat hos oss. Erik har arbetat med konkurser, företagsrekonstruktioner och obeståndsrättslig rådgivning under drygt 15 år och förordnas regelbundet till konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Genom Erik förstärks Styrks befintliga konkurs- och rekonstruktionsgrupp och vårt erbjudande inom processrätten utöver affärsjuridiken i stort.

Erik kommer senast från en annan advokatbyrå och dessförinnan från Ackordscentralen. Han har vidare ett förflutet som bland annat rådman vid Borås tingsrätt och erfarenhet från arbete som bankjurist utöver flera utredningsuppdrag på Justitiedepartementet. Erik är en av författarna till kommentaren till konkurslagen i Lexino, Karnov Group.

 

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.