Aktuellt

ANBUD INFORDRAS PÅ COFACTOR-KONCERNEN

2023-09-18


- COFACTOR Management Group AB, 559225-8734 (“Moderbolaget”)
- COFACTOR Construction Management AB, 559371-8363
- COFACTOR Engineering AB, 559231-9437
- COFACTOR Property Development AB, 559299-4684
 

Konkursbolagen i COFACTOR-koncernen refereras gemensamt till som ”Koncernbolagen”.

 

COFACTOR-koncernen är en svensk aktör som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster i samtliga skeden inom bygg- och fastighetssegmentet. Koncernen levererar kompetens från tidiga skeden i fastighetsutveckling, lösningar och genomförande till och med förvaltningsskedet. Verksamheten bedrivs, direkt eller indirekt, i av Moderbolaget ovan uppräknade helägda dotterföretag. Moderbolaget har sitt säte i Göteborg. Därutöver bedrivs verksamheten i Helsingborg, Lidköping, Malmö, Skövde och Stockholm.

 

Koncernbolagen omsatte under 2022 sammantaget drygt 42,9 miljoner kronor, enligt tillgängliga och oreviderade resultatrapporter. Verksamheten i koncernen drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Koncernverksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang.

Tillgångar:

1. Pågående projekt och avtal, under förutsättning av medgivande från berörda parter
2. Koncernbolagens kundregister,
3. Inventarier
4. Registrerade varumärket COFACTOR
5. Domännamnet cofactor.se
6. Firmorna ”COFACTOR Management Group AB”, ”COFACTOR Construction Management AB”, ”COFACTOR Engineering AB” och ”COFACTOR Property Development AB”
7. Telefonabonnemang hos Telenor och Telia, under förutsättning av medgivande från berörda telefonoperatörer
 

Köparen erbjuds en möjlighet att överta befintlig personal genom erbjudande om anställning. Sedvanliga regler gäller för köparen enligt lagen om anställningsskydd vad avser övergång av personal vid en rörelseövergång och företrädesrätt.

 

Tillgångarna överlåts i befintligt skick med friskrivning. Med anledning av att det är ett konkursbo som ska särskilt följande påpekas. Konkursboet ansvarar inte för att lämnad information är riktig eller fullständig. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av lämnad information och en bedömning av det som utbjuds till försäljning.

 

Vad specifikt gäller projektavtalen med Koncernbolagens kunder överlåtes en rätt, men inte en skyldighet, att överta avtal och samarbeten. Respektive anbudsgivaren får sålunda själv försäkra sig om att det går att teckna avtal med de kunder som konkursbolaget har/har haft.

 

Vid förvärv av hela rörelsen utgår ingen mervärdesskatt. För det fall mervärdesskatt eller liknande skulle tas ut med anledning av överlåtelsen, ska denna betalas av köparen.

Anbud – exklusive mervärdesskatt - ska skriftligen skickas till konkursförvaltaren Lars Melin på mejladress lars.melin@styrks.se senast kl. 12.00 fredagen den 22 september 2023.

 

Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

 

Komplett anbudsunderlag med bilagor beställs av lars.melin@styrks.se.

 

Frågor besvaras av 

Advokat Lars Melin, +46 (0)702 – 99 10 82, lars.melin@styrks.se 

Advokat Erik Wendel, +46 (0)703 – 13 13 03, erik.wendel@styrks.se

Läs mer

COFACTOR Engineering AB i konkurs

2023-09-08

COFACTOR Engineering AB, 5592131–9437, försattes i konkurs den 6 september 2023 varvid advokat Lars Melin förordnades till konkursförvaltare. Konkursbolaget bedriver konsultverksamhet omfattande huvudsakligen projektledning inom fastighetsutveckling, bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten bedrivs från kontor i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Stockholm, Linköping och Skövde. Konkursbolaget har 30 anställda.

Vid frågor som berör konkursen och konkursbolaget, vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Allmänna frågor

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Frågor avseende pågående projekt

Advokat Erik Wendel, erik.wendel@styrks.se, +46 (0)703 – 13 13 03

Personal och lönegarantihandläggning

Juristassistent Sala Salihi, sala.salihi@styrks.se, +46 (0)707 - 35 94 14
Paralegal Hanna Jansson, hanna.jansson@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Kundfordringar och ekonomi

Konkursassistent Eva-Lotta Bengtsson, eva-lotta.bengtsson@styrks.se, +46 (0)707 - 35 94 15

Hyres- och lokalfrågor

Advokat Åsa Nyqvist, asa.nyqvist@styrks.se, +46 (0)733 – 80 34 38

Läs mer

Ny advokat på Styrks!

2023-06-14

Vi är glada att meddela att Erik Wendel numera kan titulera sig advokat.
Stort grattis!

Läs mer

Konkursutförsäljning av byggställningar - Murbiten Ställning AB

2023-06-13

Murbiten Ställning AB, 556987-5577, som bedrivit verksamhet av uthyrning, försäljning och montering av byggnadsställningar, byggmaskiner och andra inventarier för byggbranschen försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 12 april 2023. Utförsäljning av varulagret sker via PS Auction.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta konkursförvaltare Erik Wendel via telefon
0703 – 13 13 03 eller mejl erik.wendel@styrks.se

 

 

Läs mer

Advokatfirman Styrks välkomnar Erik Wendel som förstärker vår obestånds- och rekonstruktionsgrupp

2023-06-08

Vi på Styrks är glada att informera om att jur.kand. Erik Wendel från den 1 juni 2023 börjat hos oss. Erik har arbetat med konkurser, företagsrekonstruktioner och obeståndsrättslig rådgivning under drygt 15 år och förordnas regelbundet till konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Genom Erik förstärks Styrks befintliga konkurs- och rekonstruktionsgrupp och vårt erbjudande inom processrätten utöver affärsjuridiken i stort.

Erik kommer senast från en annan advokatbyrå och dessförinnan från Ackordscentralen. Han har vidare ett förflutet som bland annat rådman vid Borås tingsrätt och erfarenhet från arbete som bankjurist utöver flera utredningsuppdrag på Justitiedepartementet. Erik är en av författarna till kommentaren till konkurslagen i Lexino, Karnov Group.

 

Läs mer

Varmt välkommen till Styrks Erika!

2023-02-21

Styrks växer nu ytterligare. Denna gång välkomnar vi vår nya biträdande jurist Erika Björnfors. Erika har nyligen avslutat sina studier på juristprogrammet i Göteborg. Under studietiden har Erika varit juridisk rådgivare på Lawline (2020-2022).

Erika är ett välkommet tillskott till oss på Styrks.

Läs mer

Styrks biträder Checkwatt AB:s förvärv av bolag inom vindkraftsbranschen med driftövervakning av 662 vindkraftverk

2022-11-29

Energitjänsteföretaget Checkwatt AB har förvärvat samtliga aktier i Styr och Mätteknik Sverige AB (SM Teknik) som sedan 2005 erbjuder driftövervakning av vindkraft. Genom förvärvet kommer 662 vindkraftverk, som tillsammans har en installerad effekt på 956 MW, att få möjlighet att anslutas till Checkwatt AB:s tjänster för aktiv styrning, något som både stöttar elsystemet och ökar lönsamheten för anläggningarna.

Checkwatt AB har tjänster för driftoptimering och prisstyrd produktion samt ger vindkraftsägare möjlighet att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently. Det virtuella kraftverket länkar samman vind, sol och batterier och levererar stödtjänster som frekvensreglering till elnätet vilket ger ökade intäkter till anläggningsägarna. Checkwatt AB:s system för övervakning och aktiv styrning omfattar nu cirka 960 MW vindkraft, 160 MW solkraft och 3 MW batterier, där den sistnämnda kategorin ökar snabbt. Det gör Checkwatt AB till den största teknik- och leverantörsoberoende aktören inom driftövervakning och aggregering av flexibla resurser på den svenska elmarknaden.

Advokatfirman Styrks har biträtt Checkwatt AB i transaktionen av Styr och Mätteknik Sverige AB. Arbetet har huvudsakligen skett av Lars Melin, Åsa Nyqvist och Jenny Söderberg.

Läs mer

Konkursutförsäljning - Poolproffset i Väst AB

2022-10-13

Poolproffset i Väst AB, 559113-6626, som drivit Butiken Poolproffset, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 10 oktober 2022. Utförsäljning av varulagret sker i butiken på Hantverksvägen 5 i Sisjön. Öppettider: mån-fre: 11–18, lör: 11–15.

Betalning sker med kort eller mot faktura. Presentkort inköpta före konkursen eller tillgodohavanden kan inte användas som betalningsmedel i butiken. Har du ett presentkort eller ett tillgodohavande ber vi dig anmäla din fordran till eva-lotta.bengtsson@styrks.se.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Beata Fahlvik via telefon
0707 35 94 11 eller mejl beata.fahlvik@styrks.se.

 

Läs mer

ANBUD

2022-07-06

MUSICLOVERS RECORDS I GÖTEBORG AB:s konkursbo utbjuder verksamheten till försäljning. Bolaget har bedrivit en skivbutik på Kyrkogatan 13 i Göteborg och sålt nya och begagnade vinylskivor och CD-skivor. Bolaget omsatte 827 tkr under 2021 med en vinst om 268 tkr före skatt. Per den 14 juni 2022 uppgick varulagrets bokförda värde till 263 tkr.

 

För mer information kontakta konkurshandläggare Beata Fahlvik på +46 (0)707 – 35 94 11 eller beata.fahlvik@styrks.se.

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Konkursanbud – Omni Retail AB i konkurs

2022-04-12

Omni Retail AB, 556340-0810, försattes i konkurs den 11 april 2022. Advokat Lars Melin har förordnats till konkursförvaltare som handlägger konkursen tillsammans med advokat Beata Fahlvik.

 

Bolaget tillhandahåller butiks- och lagerinredning. Varulagret finns i bolagets hyrda verksamhetslokaler om cirka 3 800 kvm på Snickarevägen 2 i Stenkullen. Varulagrets bokförda värde uppgick till ca 5,7 MKR per den 11 april 2022. Inneliggande ordervärde per den 11 april 2022 är beräknat till ca 3,5 MKR. Bolagets nettoomsättning uppgick till ca 32 MKR under 2020. Verksamheten drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Se mer om verksamheten www.omni-retail.se.

 

Verksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 den 27 april 2022.

Detta objekt är SÅLT.

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.