Aktuellt

Konkursanbud – Omni Retail AB i konkurs

2022-04-12

Omni Retail AB, 556340-0810, försattes i konkurs den 11 april 2022. Advokat Lars Melin har förordnats till konkursförvaltare som handlägger konkursen tillsammans med advokat Beata Fahlvik.

 

Bolaget tillhandahåller butiks- och lagerinredning. Varulagret finns i bolagets hyrda verksamhetslokaler om cirka 3 800 kvm på Snickarevägen 2 i Stenkullen. Varulagrets bokförda värde uppgick till ca 5,7 MKR per den 11 april 2022. Inneliggande ordervärde per den 11 april 2022 är beräknat till ca 3,5 MKR. Bolagets nettoomsättning uppgick till ca 32 MKR under 2020. Verksamheten drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Se mer om verksamheten www.omni-retail.se.

 

Verksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 den 27 april 2022.

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Konkursanbud – Loops Education AB i konkurs

2022-04-12

Loops Education AB försattes i konkurs den 30 mars 2022. Bolaget tillhandahåller ett digitalt verktyg för skolor och företag i syfte att skapa utbildningsmaterial, se mer om Loops på www.loopseducation.se.

Bolaget omsatte ca 3,1 mkr under 2020. Verksamheten drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

 

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

Bristfällig information om personuppgiftsbehandling - sanktionsavgift för Klarna Bank AB på 7,5 MKR!

2022-03-29

Integritetsmyndigheten - IMY – har den 28 mars 2022 beslutat om att utfärda en administrativ sanktionsavgift mot Klarna på 7 500 000 kronor för brister i Klarnas information om hur de behandlar personuppgifter.

I beslutet slår IMY fast att Klarna inte följt kraven i GDPR på flera punkter. IMY konstaterar att Klarna


a)  inte lämnat information om för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund som personuppgifter behandlades i en av bolagets tjänster,

b)  lämnat ofullständig och missvisande information om vilka som var mottagare av olika kategorier av personuppgifter när uppgifter delades med svenska respektive utländska kreditupplysningsföretag,

c)  inte lämnat information om till vilka länder utanför EU/EES som personuppgifter överfördes eller om var och hur den enskilde  kunde få information om de skyddsåtgärder som gällde för överföringen till tredjeland, och

d)  lämnat bristfällig information om de registrerades rättigheter, bland annat vad gäller rätten till radering av uppgifter, rätten om  dataportabilitet och rätten att göra invändningar mot hur ens personuppgifter behandlas.
 

Läs hela beslutet här.

 

Beslutet bekräftar behovet av att man som bolag tar frågan om GDPR och informationstexter på största allvar då alternativet kan vara såväl dyrt som ge negativ publicitet.

Vill du få hjälp med att hantera personuppgifterna på rätt sätt? Välkommen att kontakta oss - kontaktperson Lars Melin 

Läs mer

Ny biträdande jurist på Styrks!

2022-03-09

Vi är mycket glada över att få presentera vår nya förstärkning, biträdande juristen Jenny Söderberg.

Jenny kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg och har under studierna även varit teamledare och juridisk konsult vid HandelsJuristerna.

Jenny kommer att arbeta inom allmän affärsjuridik.

 

Varmt välkommen till oss!

Läs mer

Lyckade företagsrekonstruktioner

2022-02-09

Det är med stor glädje som företagsrekonstruktionerna i fastighetsbolagen Awilara Fastigheter AB, Kommanditbolaget Låset 8, Kommanditbolaget Låset 9 och Kommanditbolaget Vänertorget Säffle har avslutats med ett positivt resultat efter att syftet med rekonstruktionerna har uppnåtts genom vidtagna rekonstruktionsåtgärder.

Företagen beviljades företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt den 4 maj 2021 med advokat Lars Melin på Advokatfirman Styrks som rekonstruktör. Arbetet under rekonstruktionen har skett av Lars Melin med biträde av bland annat advokaterna Åsa Nyqvist och Beata Fahlvik samt juristassistenten Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi).

Advokatfirman Styrks har en stor erfarenhet av företagsrekonstruktioner. Utöver de nu lyckade företagsrekonstruktionerna har advokat Lars Melin varit rekonstruktör för flertalet bolag under många år där bland annat PEN Shop Concept AB i närtid också avslutats med ett lyckat resultat efter förhandlingar och genomfört offentligt ackord med bolagets borgenärer.

Överväger du/ni att inleda en företagsrekonstruktion? Kontakta gärna oss! Kontaktperson - Lars Melin 

Läs mer

Konkursanbud – Fastighet i Kungsbacka

2021-12-22

För ett konkursbos räkning säljer vi fastigheten Kungsbacka Arendal 1:7 med adress Grönburavägen 130 i Kungsbacka.

Fastigheten är belägen ca 4 km från Kungsbacka centralort längs med E4:an och omfattar cirka 2 057 kvm. Fastigheten är bebyggd med två lagerbyggnader som enligt Metria omfattar totalt ca 120 kvm. 

För mer information, se bifogat anbudsunderlag här.

Detta objekt är SÅLT.

Läs mer

FÖRETAGSREKONSTRUKTION – Awilara Fastigheter AB med kommanditbolag

2021-10-12

Awilara Fastigheter AB, 556584-6572, beviljades företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt den 4 maj 2021 varefter förlängning av rekonstruktionen beviljades den 29 juli 2021. Advokat Lars Melin är utsedd till rekonstruktör.

Utöver Awilara Fastigheter AB, har även Kommanditbolaget Låset 8, 916850–2749, Kommanditbolaget Låset 9, 916850-2756 och Kommanditbolaget Vänertorget Säffle 969634-0141 beviljats företagsrekonstruktion för vilka bolag advokaten Lars Melin också utsetts till rekonstruktör.

Awilara Fastigheter AB med kommanditbolag äger och förvaltar sju kommersiella fastigheter i Säffle centrum. Uthyrning sker av såväl lokaler som bostäder. Under december 2019 utfördes en extern värdering av fastigheterna som uppgick till totalt 76 miljoner kronor.

Som ett led i rekonstruktionsarbetet är fastigheterna utbjudna till försäljning.

Rekonstruktionsarbetet utförs av advokat Lars Melin med biträde av advokaterna Åsa Nyqvist och Beata Fahlvik samt juristassistenten Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi).

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

 

 

Läs mer

FÖRETAGSREKONSTRUKTION - DEMOLITION TEAM VÄST AB

2021-10-12

Demolition Team Väst AB, 556834-0201, har den 11 oktober 2021 beviljats företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt enligt egen ansökan. Advokat Lars Melin vid Advokatfirman Styrks är utsedd till rekonstruktör.

Demolition Team Väst AB bedriver sin verksamhet som entreprenör inom rivnings- och saneringsbranschen och har f.n. 29 anställda.

Bolaget har två helägda dotterbolag, Demolition Tools Göteborg AB, org.nr. 556968-4490, och Hugo's Göteborg AB, org.nr. 556945-9307.

Borgenärssammanträde kommer att hållas vid Göteborgs tingsrätt den 1 november 2021, kl 14:00.

Rekonstruktionsarbetet utförs av advokat Lars Melin med biträde av advokat Beata Fahlvik samt juristassistenterna Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi) och Sala Salihi (lönegaranti).

 

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Advokat Beata Fahlvik, beata.fahlvik@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 11

Läs mer

Vi är glada över att få presentera Styrks senaste tillskott Eva-Lotta Bengtsson!

2021-04-23

Eva-Lotta kommer närmast från en annan advokatbyrå och har en lång och gedigen erfarenhet som jurist- och konkursassistent. Genom Eva-Lottas kompetens och positiva energi förstärker vi ytterligare vår service för våra klienter och vår obeståndsavdelning där Eva-Lotta bland annat kommer att svara för konkursbokföring och löpande göromål inom konkurshantering.

 

Varmt välkommen till oss på Advokatfirman Styrks!

Läs mer

Styrks växer med två jurister - Karl-Philip och Beata!

2021-02-10

Vi är glada att få presentera våra nya biträdande jurister som har anslutit till oss under hösten, Karl-Philip Ingvarsson, Beata Fahlvik!

Karl-Philip kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg. Han avslutade sina studier med att läsa International Finance Law vid Queen Mary University of London. Karl-Philip har ett särskilt intresse för kommersiella avtal och bolagsrätt.

Beata är advokat och kommer närmast från en annan advokatbyrå och har även varit bolagsjurist på Chalmers tekniska högskola. Beata arbetar bland annat med obestånd och företagsrekonstruktioner.

Varmt välkomna till Styrks!

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.