Aktuellt

Vi är glada över att få presentera Styrks senaste tillskott Eva-Lotta Bengtsson!

2021-04-23

Eva-Lotta kommer närmast från en annan advokatbyrå och har en lång och gedigen erfarenhet som jurist- och konkursassistent. Genom Eva-Lottas kompetens och positiva energi förstärker vi ytterligare vår service för våra klienter och vår obeståndsavdelning där Eva-Lotta bland annat kommer att svara för konkursbokföring och löpande göromål inom konkurshantering.

 

Varmt välkommen till oss på Advokatfirman Styrks!

Läs mer

Styrks växer med tre jurister - Karl-Philip, Beata och Natalie!

2021-02-10

Vi är glada att få presentera våra tre nya biträdande jurister som har anslutit till oss under hösten och vintern, Karl-Philip Ingvarsson, Beata Fahlvik och Natalie Lisovski!

Karl-Philip kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg. Han avslutade sina studier med att läsa International Finance Law vid Queen Mary University of London. Karl-Philip har ett särskilt intresse för kommersiella avtal och bolagsrätt.

Beata är advokat och kommer närmast från en annan advokatbyrå och har även varit bolagsjurist på Chalmers tekniska högskola. Beata arbetar bland annat med obestånd och företagsrekonstruktioner.

Natalie är advokat och vårt senaste tillskott till kontoret. Hon har sedan 2009 arbetat på andra advokatbyråer. Bland Natalies specialområden kan särskilt nämnas arbetsrätt och obeståndsrätt. Hon blir regelbundet förordnad som konkursförvaltare och arbetar även med företagsrekonstruktioner.

Varmt välkomna till Styrks!

Läs mer

Beslut om att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU

2021-01-29

Datainspektionen – som bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – har efter en omfattande granskningsprocess meddelat beslut den 28 januari 2021 att godkänna bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) för Elanders-koncernen. Binding Corporate Rules, BCR, är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Granskningsarbetet har skett tillsammans med europeiska dataskyddsmyndigheter och Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB. Ett av de krav som granskats är att det mottagande landets lagstiftning möjliggör att en adekvat skyddsnivå kan uppnås för personuppgifterna som i stort är likvärdig med den som ges inom EU.

IMY:s beslut hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin.

Läs mer

Vår nya advokat

2021-01-22

Vi gratulerar Beata Fahlvik som idag blivit advokat! 

Läs mer

Konkursanbud

2020-09-10


Medic24 AB (org.nr. 556493-6234) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 31 augusti 2020, varvid advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, förordnades till konkursförvaltare. Bolaget bedriver inköp och försäljning av medicinskteknisk utrustning till hälso- och sjukvården i Norden. Bolaget omsatte under 2019 ca 11,7 miljoner kr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud ska skriftligen – per post eller e-post - vara konkursförvaltningen tillhanda senast tisdagen den 22 september 2020, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförförandet i förtid.

Anbudsunderlag kan erhållas från Advokatfirman Styrks. Kontakta konkurshandläggare Beata Fahlvik för mer information, beata.fahlvik@styrks.se.
                                                                         
                                                                           

                                                                               

Läs mer

Äntligen grönt ljus för koncerns överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES

2020-08-19

Datainspektionen har för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbehandling i en internationell koncern (Tetra Pak) för personuppgiftsbehandling utanför EU/EES.  

Inom EU/EES kan personuppgifter fritt överföras under förutsättning att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, följs. För att överföra personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES (s.k. tredje land), till exempel USA och Kina, kan s.k. bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) upprättas och godkännas av Datainspektionen eller annan europeisk dataskyddsmyndighet. 

För första gången har nu Datainspektionen godkänt bindande företagsbestämmelser. Datainspektionen anser att Tetra Pak-koncernens bindande företagsbestämmelser innehåller lämpliga garantier för att personuppgiftsbehandlingen inom koncernen sker på ett korrekt sätt.  

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Länk till Datainspektionens beslut.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin eller Malin Johansson.  

Läs mer

Överföring av personuppgifter till USA försvåras efter att Privacy Shield ogiltigförklarats

2020-08-19

Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA ger inte ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa överförs till USA och ogiltigförklaras nu av EU-domstolen. Det innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Fram till juli 2020 har företag inom EU/EES kunnat överföra personuppgifter till USA om företaget i USA varit anslutet till det frivilliga Privacy Shield-regelverket. Privacy Shield-regelverket skapades efter att Safe Harbor-regelverket ogiltigförklarades 2015. Principerna om Privacy Shield bygger, i likhet med Safe Harbor, på företags självkontroll för efterlevnad av tillräckligt skydd för personuppgifter.  

Sedan juli 2020 är alltså Privacy Shield ogiltigförklarat av EU-domstolen och kan därför inte längre användas som grund för överföring av personuppgifter till USA. Företag som vill överföra personuppgifter till USA, eller annat land utanför EU/EES, behöver istället ingå ett avtal som är godkänt av Datainspektionen, ett så kallat standardavtal. 

EU-domstolens dom hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter utanför EU/EES? 
Välkommen att kontakta Lars Melin eller Malin Johansson.

Läs mer

Styrks rådgivare vid försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ)

2020-06-18

Styrks har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ).

Appva AB tillhandahåller produkten Medication and Care Support System, MCSS, som är ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg. Produkten lanserades 2012 och används av cirka 100 kunder i Sverige, varav de flesta är kommuner.

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019.

Läs mer på Dagens Industri https://www.di.se/live/vitec-forvarvar-svenskt-programvarubolag/

Styrks team har bestått av advokaten Lars Melin (ansvarig delägare) och biträdande juristen Malin Johansson.  

Läs mer

PEN Shop Concept AB - Offentligt ackord

2020-06-11

English below  

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, är under rekonstruktion sedan den 11 februari 2020 med advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, som rekonstruktör.

 

PEN Shop Concept AB har nu för avsikt att genomföra ett offentligt ackord och kommer att ge in en begäran om ackordsförhandling till Alingsås tingsrätt. Ackordsförslag med tillhörande dokument har skickats ut till bolagets borgenärer.  

 

Rekonstruktörens berättelse finner du  här.

 

Vid frågor om rekonstruktionen: 

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82 

Bitr. jurist Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13 

 

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, is undergoing a company reconstruction since the 11th of February 2020, with attorney Lars Melin, Law firm Styrks, as appointed administrator.

 

The company intends to implement a public composition and will submit a request for composition proceedings to Alingsås District Court. The composition proposal and related document have been sent to the company’s creditors.

 

The administrator’s report can be found here.

 

If you have any questions, please contact:

 

Attorney Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Associate Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Läs mer

Konkursanbud - Fastighet i Munkedal

2020-05-25

För ett konkursbos räkning säljer vi fastigheten Munkedal Valbo-Ryrs Holmen 1:56.

Fastigheten, som är obebyggd, ligger i ett område med fritidshus och hus för permanentboende och omfattar 1 425 kvadratmeter. Vatten, avlopp och el är framdraget till fastighetens tomtgräns. Det finns fiber i området. Fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av Holmens samfällighetsförening.

Anbud lämnas till advokat Åsa Nyqvist på asa.nyqvist@styrks.se senast den 8 juni 2020. Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Registerutdrag avseende fastigheten hittar du här.

Registerutdrag avseende gemensamhetsanläggningen hittar du här.

Frågor besvaras av Åsa Nyqvist på
asa.nyqvist@styrks.se eller 0733 80 34 38.

Konkursförvaltare, advokat Lars Melin

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.