Personuppgifter och informationssäkerhet

Genom införandet av dataskyddsförordningen, GDPR, har kraven och sanktionerna för personuppgiftsbehandling skärpts. Behovet av kvalificerad rådgivning på området är stort.

Med lång erfarenhet av att hjälpa börsbolag, privata bolag, offentligt ägda bolag och myndigheter med att hantera personuppgifter på rätt sätt är vi en av Sveriges mest erfarna rådgivare inom området. Vår erfarenhet som rådgivare inom personuppgiftsbehandling omfattar bland annat några av Sveriges största fastighetsbolag, informationsleverantörer och kreditupplysningsbolag samt flera branschorganisationer och offentliga aktörer.

Utöver löpande rådgivning genomför vi bland annat kartläggning av personuppgiftsbehandling och hanterar implementeringsarbete av nödvändiga åtgärder. Vidare biträder vi vid avtalsförhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal, registerutdragsfrågor, skadeståndsprocesser och i ärenden vid Datainspektionen såsom personuppgiftsincidentsärenden. Härutöver är vi utsedda som dataskyddsombud och bollplank åt dataskyddsombud och genomför löpande utbildningar inom området, bland annat i samarbete med Västsvenska Handelskammaren. 

Betydelsen av de juridiska frågorna kring informationssäkerhet och dataskydd har ökat alltmer under de senaste åren. Genom införandet av ett nytt anmälningskrav till Datainspektionen vid personuppgiftsincidenter, lagkrav på risk- och sårbarhetsanalyser och krav på förebyggande informationssäkerhetsåtgärder m.m., har kravet på samarbete och förståelse mellan kompetenserna inom tekniken och juridiken inte bara ökat utan utgör idag för många organisationer även ett krav för att kunna uppfylla de lagliga skyldigheterna.  

För mer information, kontakta Lars Melin.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.