Personuppgifter och informationssäkerhet

Genom införandet av dataskyddsförordningen, GDPR, har kraven och sanktionerna för personuppgiftsbehandling skärpts. Behovet av kvalificerad rådgivning på området är stort.

Med lång erfarenhet av att hjälpa börsbolag, privata bolag, offentligt ägda bolag och myndigheter med att hantera personuppgifter på rätt sätt är vi en av Sveriges mest erfarna rådgivare inom området. Vår erfarenhet som rådgivare inom personuppgiftsbehandling omfattar bland annat några av Sveriges största fastighetsbolag, informationsleverantörer och kreditupplysningsbolag samt flera branschorganisationer och offentliga aktörer.

Utöver löpande rådgivning genomför vi bland annat kartläggning av personuppgiftsbehandling och hanterar implementeringsarbete av nödvändiga åtgärder. Vidare biträder vi vid avtalsförhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal, registerutdragsfrågor, skadeståndsprocesser och i ärenden vid Datainspektionen såsom personuppgiftsincidentsärenden. Härutöver är vi utsedda som dataskyddsombud och bollplank åt dataskyddsombud och genomför löpande utbildningar inom området, bland annat i samarbete med Västsvenska Handelskammaren. 

Betydelsen av de juridiska frågorna kring informationssäkerhet och dataskydd har ökat alltmer under de senaste åren. Genom införandet av ett nytt anmälningskrav till Datainspektionen vid personuppgiftsincidenter, lagkrav på risk- och sårbarhetsanalyser och krav på förebyggande informationssäkerhetsåtgärder m.m., har kravet på samarbete och förståelse mellan kompetenserna inom tekniken och juridiken inte bara ökat utan utgör idag för många organisationer även ett krav för att kunna uppfylla de lagliga skyldigheterna.  

För mer information, kontakta Lars Melin.

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.