Åsa Nyqvist

Åsa arbetar med affärsjuridik och företräder börsbolag, privata aktörer och offentlig sektor. Bland hennes specialområden kan särskilt nämnas fastighetsrätt innefattande kommersiell hyres- och arrenderätt, övrig nyttjanderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Åsa biträder löpande klienter i fastighetsrelaterade frågor bland annat i samband med verksamhetsetableringar och för etableringarna nödvändiga exploateringar och ianspråktaganden av fastigheter och byggnader. Härutöver har Åsa djup kunskap inom personuppgiftsfrågor, handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa håller regelbundet uppskattade föredrag och utbildningar om personuppgiftsbehandling inkluderande dataskyddsförordningen (GDPR), handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa har också specifik kunskap hänförlig till stiftelser.

Verksamhetsområden

Fastigheter, kommersiell hyra och arrende, offentligrätt, integritet och kommersiella avtal

Erfarenhet

Advokatfirman Styrks, delägare, 2019 -
Advokatfirman Lindahl, 2000 - 2018 (delägare 2017 - 2018)
Wistrand Advokatbyrå, biträdande jurist, 1998 - 2000
Hovrätten för Västra Sverige, 1997 - 1998
Göteborgs tingsrätt, 1995 - 1997

Ordinarie ledamot av Sveriges Advokatsamfunds fullmäktige, 2021-

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2001

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1995

Språk

Svenska
Engelska

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.