Åsa Nyqvist

Åsa arbetar med affärsjuridik och företräder börsbolag, privata aktörer och offentlig sektor. Bland hennes specialområden kan särskilt nämnas fastighetsrätt innefattande kommersiell hyres- och arrenderätt, övrig nyttjanderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Åsa biträder löpande klienter i fastighetsrelaterade frågor bland annat i samband med verksamhetsetableringar och för etableringarna nödvändiga exploateringar och ianspråktaganden av fastigheter och byggnader. Härutöver har Åsa djup kunskap inom personuppgiftsfrågor, handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa håller regelbundet uppskattade föredrag och utbildningar om personuppgiftsbehandling inkluderande dataskyddsförordningen (GDPR), handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa har också specifik kunskap hänförlig till stiftelser.

Verksamhetsområden

Fastigheter, kommersiell hyra och arrende, offentligrätt, integritet och kommersiella avtal

Erfarenhet

Advokatfirman Styrks, delägare, 2019 -
Advokatfirman Lindahl, 2000 - 2018 (delägare 2017 - 2018)
Wistrand Advokatbyrå, biträdande jurist, 1998 - 2000
Hovrätten för Västra Sverige, 1997 - 1998
Göteborgs tingsrätt, 1995 - 1997

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2001

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1995

Språk

Svenska
Engelska

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.