Obestånd och rekonstruktion

Vi utses till konkursförvaltare och företagsrekonstruktör samt ger rådgivning till företag inom obestånd och rekonstruktioner.

Genom erfarenheten av att förvalta några av Sveriges mest uppmärksammade och största konkurser under de gångna åren har vi lång och gedigen erfarenhet på området. Detta är något som gör att vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning och hjälp vid frågor knutet till kunder, leverantörer, hyresgäster och samarbetspartners som försätts i konkurs eller som är på obestånd. 

Vi hjälper företag med rådgivning i anledning av att deras kunder eller leverantörer är på obestånd eller är på väg att komma på obestånd och därigenom att de riskerar att försättas i konkurs. Det kan t.ex. handla om att vidta åtgärder för att säkerställa separationsrätt till egendom som finns hos en leverantör.

Företag kan av olika skäl få ekonomiska problem. Genom vidtagande av olika åtgärder, såsom ackord och förhandlingar med borgenärer, kan man undvika en konkurs genom en företagsrekonstruktion. Orsakerna till de ekonomiska problemen kan till exempel vara likviditetsproblem orsakade av händelser som företaget inte kunnat förutse. Exempel härpå kan vara en stor kund som försatts i konkurs, att betalningar från kunder dröjer eller att företaget drabbas av oförutsedda händelser på grund av statliga beslut i samhället där företaget behöver tid för omställningsåtgärder. Ett påtagligt exempel på detta är konsekvenserna av de statliga besluten kopplade till spridningen av det s.k. coronaviruset (Covid-19).

Vi hjälper företag med att rekonstruera verksamheter för undvikande av obestånd och konkurs, vilket vi kan säkerställa genom vår långa erfarenhet på området.

Under en företagsrekonstruktionen kan företaget inte försättas i konkurs och dess anställda får statlig lönegaranti under en månad; allt för att skapa rådrum och tid för företaget att lyckas rekonstruera sig ur ett ekonomiskt trångmål.  

Vi hjälper även företag hur de ska agera om en kund inlett en företagsrekonstruktion. Vilka konsekvenser får rekonstruktionen för ditt företag? Ska godkännade lämnas till ett ackordsförslag?

På Styrks erhåller advokaterna Lars Melin och Natalie Lisovski regelbundet konkursförvaltaruppdrag. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om en företagsrekonstruktion kan vara en väg ut från en kris för ditt företag.

För mer information kontakta Lars Melin.

 

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.