Skatterätt

Skatt är en nyckelfaktor som ofta har en central roll vid all form av verksamhetsutövning. I samband med exempelvis etableringar och företagsöverlåtelser kan skatteaspekten vara avgörande för på vilket sätt en etablering ska ske samt för hur en transaktion ska genomföras.

Vid försäljning av varor och tjänster kan en felaktig hantering av mervärdesskatten, den s.k. momsen, få stora skattemässiga effekter. Vi kan hjälpa er att hitta rätt i skattedjungeln och ge råd om hur momsen bör hanteras för just er verksamhet.

Vi har erfarenhet av att hjälpa såväl svenska som internationella klienter, stora som små företag och organisationer med all typ av skatterättslig rådgivning. Vi hjälper även till i skatteprocesser. Genom våra kontakter med utvalda skatterådgivare i andra länder kan vi även erbjuda internationell skatterådgivning.

För oss är det en självklarhet att löpande uppdatera oss kring skatterättsliga avgöranden och kommande lagstiftning inom skatteområdet för att kunna leverera skatterättsliga råd av högsta kvalitet. Vi skapar ett mervärde för dig som klient genom att alltid utgå från den aktuella strategiska och kommersiella situationen.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.