Konkursanbud

2020-09-10


Medic24 AB (org.nr. 556493-6234) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 31 augusti 2020, varvid advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, förordnades till konkursförvaltare. Bolaget bedriver inköp och försäljning av medicinskteknisk utrustning till hälso- och sjukvården i Norden. Bolaget omsatte under 2019 ca 11,7 miljoner kr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud ska skriftligen – per post eller e-post - vara konkursförvaltningen tillhanda senast tisdagen den 22 september 2020, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförförandet i förtid.

Anbudsunderlag kan erhållas från Advokatfirman Styrks. Kontakta konkurshandläggare Beata Fahlvik för mer information, beata.fahlvik@styrks.se.
                                                                         
                                                                           

                                                                               

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.