Konkursanbud - Fastighet i Munkedal

2020-05-25

För ett konkursbos räkning säljer vi fastigheten Munkedal Valbo-Ryrs Holmen 1:56.

Fastigheten, som är obebyggd, ligger i ett område med fritidshus och hus för permanentboende och omfattar 1 425 kvadratmeter. Vatten, avlopp och el är framdraget till fastighetens tomtgräns. Det finns fiber i området. Fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av Holmens samfällighetsförening.

Anbud lämnas till advokat Åsa Nyqvist på asa.nyqvist@styrks.se senast den 8 juni 2020. Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Registerutdrag avseende fastigheten hittar du här.

Registerutdrag avseende gemensamhetsanläggningen hittar du här.

Frågor besvaras av Åsa Nyqvist på
asa.nyqvist@styrks.se eller 0733 80 34 38.

Konkursförvaltare, advokat Lars Melin

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.