Beslut om att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU

2021-01-29

Datainspektionen – som bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – har efter en omfattande granskningsprocess meddelat beslut den 28 januari 2021 att godkänna bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) för Elanders-koncernen. Binding Corporate Rules, BCR, är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Granskningsarbetet har skett tillsammans med europeiska dataskyddsmyndigheter och Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB. Ett av de krav som granskats är att det mottagande landets lagstiftning möjliggör att en adekvat skyddsnivå kan uppnås för personuppgifterna som i stort är likvärdig med den som ges inom EU.

IMY:s beslut hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.