Äntligen grönt ljus för koncerns överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES

2020-08-19

Datainspektionen har för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbehandling i en internationell koncern (Tetra Pak) för personuppgiftsbehandling utanför EU/EES.  

Inom EU/EES kan personuppgifter fritt överföras under förutsättning att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, följs. För att överföra personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES (s.k. tredje land), till exempel USA och Kina, kan s.k. bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) upprättas och godkännas av Datainspektionen eller annan europeisk dataskyddsmyndighet. 

För första gången har nu Datainspektionen godkänt bindande företagsbestämmelser. Datainspektionen anser att Tetra Pak-koncernens bindande företagsbestämmelser innehåller lämpliga garantier för att personuppgiftsbehandlingen inom koncernen sker på ett korrekt sätt.  

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Länk till Datainspektionens beslut.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin eller Malin Johansson.  

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.