ANBUD INFORDRAS PÅ COFACTOR-KONCERNEN

2023-09-18


- COFACTOR Management Group AB, 559225-8734 (“Moderbolaget”)
- COFACTOR Construction Management AB, 559371-8363
- COFACTOR Engineering AB, 559231-9437
- COFACTOR Property Development AB, 559299-4684
 

Konkursbolagen i COFACTOR-koncernen refereras gemensamt till som ”Koncernbolagen”.

 

COFACTOR-koncernen är en svensk aktör som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster i samtliga skeden inom bygg- och fastighetssegmentet. Koncernen levererar kompetens från tidiga skeden i fastighetsutveckling, lösningar och genomförande till och med förvaltningsskedet. Verksamheten bedrivs, direkt eller indirekt, i av Moderbolaget ovan uppräknade helägda dotterföretag. Moderbolaget har sitt säte i Göteborg. Därutöver bedrivs verksamheten i Helsingborg, Lidköping, Malmö, Skövde och Stockholm.

 

Koncernbolagen omsatte under 2022 sammantaget drygt 42,9 miljoner kronor, enligt tillgängliga och oreviderade resultatrapporter. Verksamheten i koncernen drivs i viss utsträckning vidare av konkursboet.

Koncernverksamheten med samtliga tillgångar utbjuds till försäljning. Anbud kan lämnas såväl på hela verksamheten som på delar. Tillgångarna kommer dock i första hand att säljas i ett sammanhang.

Tillgångar:

1. Pågående projekt och avtal, under förutsättning av medgivande från berörda parter
2. Koncernbolagens kundregister,
3. Inventarier
4. Registrerade varumärket COFACTOR
5. Domännamnet cofactor.se
6. Firmorna ”COFACTOR Management Group AB”, ”COFACTOR Construction Management AB”, ”COFACTOR Engineering AB” och ”COFACTOR Property Development AB”
7. Telefonabonnemang hos Telenor och Telia, under förutsättning av medgivande från berörda telefonoperatörer
 

Köparen erbjuds en möjlighet att överta befintlig personal genom erbjudande om anställning. Sedvanliga regler gäller för köparen enligt lagen om anställningsskydd vad avser övergång av personal vid en rörelseövergång och företrädesrätt.

 

Tillgångarna överlåts i befintligt skick med friskrivning. Med anledning av att det är ett konkursbo som ska särskilt följande påpekas. Konkursboet ansvarar inte för att lämnad information är riktig eller fullständig. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av lämnad information och en bedömning av det som utbjuds till försäljning.

 

Vad specifikt gäller projektavtalen med Koncernbolagens kunder överlåtes en rätt, men inte en skyldighet, att överta avtal och samarbeten. Respektive anbudsgivaren får sålunda själv försäkra sig om att det går att teckna avtal med de kunder som konkursbolaget har/har haft.

 

Vid förvärv av hela rörelsen utgår ingen mervärdesskatt. För det fall mervärdesskatt eller liknande skulle tas ut med anledning av överlåtelsen, ska denna betalas av köparen.

Anbud – exklusive mervärdesskatt - ska skriftligen skickas till konkursförvaltaren Lars Melin på mejladress lars.melin@styrks.se senast kl. 12.00 fredagen den 22 september 2023.

 

Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförfarandet i förtid.

 

Komplett anbudsunderlag med bilagor beställs av lars.melin@styrks.se.

 

Frågor besvaras av 

Advokat Lars Melin, +46 (0)702 – 99 10 82, lars.melin@styrks.se 

Advokat Erik Wendel, +46 (0)703 – 13 13 03, erik.wendel@styrks.se

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.