Aktuellt

FÖRETAGSREKONSTRUKTION – Awilara Fastigheter AB med kommanditbolag

2021-10-12

Awilara Fastigheter AB, 556584-6572, beviljades företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt den 4 maj 2021 varefter förlängning av rekonstruktionen beviljades den 29 juli 2021. Advokat Lars Melin är utsedd till rekonstruktör.

Utöver Awilara Fastigheter AB, har även Kommanditbolaget Låset 8, 916850–2749, Kommanditbolaget Låset 9, 916850-2756 och Kommanditbolaget Vänertorget Säffle 969634-0141 beviljats företagsrekonstruktion för vilka bolag advokaten Lars Melin också utsetts till rekonstruktör.

Awilara Fastigheter AB med kommanditbolag äger och förvaltar sju kommersiella fastigheter i Säffle centrum. Uthyrning sker av såväl lokaler som bostäder. Under december 2019 utfördes en extern värdering av fastigheterna som uppgick till totalt 76 miljoner kronor.

Som ett led i rekonstruktionsarbetet är fastigheterna utbjudna till försäljning.

Rekonstruktionsarbetet utförs av advokat Lars Melin med biträde av advokaterna Åsa Nyqvist och Beata Fahlvik samt juristassistenten Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi).

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

 

 

Läs mer

FÖRETAGSREKONSTRUKTION - DEMOLITION TEAM VÄST AB

2021-10-12

Demolition Team Väst AB, 556834-0201, har den 11 oktober 2021 beviljats företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt enligt egen ansökan. Advokat Lars Melin vid Advokatfirman Styrks är utsedd till rekonstruktör.

Demolition Team Väst AB bedriver sin verksamhet som entreprenör inom rivnings- och saneringsbranschen och har f.n. 29 anställda.

Bolaget har två helägda dotterbolag, Demolition Tools Göteborg AB, org.nr. 556968-4490, och Hugo's Göteborg AB, org.nr. 556945-9307.

Borgenärssammanträde kommer att hållas vid Göteborgs tingsrätt den 1 november 2021, kl 14:00.

Rekonstruktionsarbetet utförs av advokat Lars Melin med biträde av advokat Beata Fahlvik samt juristassistenterna Eva-Lotta Bengtsson (ekonomi) och Sala Salihi (lönegaranti).

 

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Advokat Beata Fahlvik, beata.fahlvik@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 11

Läs mer

Vi är glada över att få presentera Styrks senaste tillskott Eva-Lotta Bengtsson!

2021-04-23

Eva-Lotta kommer närmast från en annan advokatbyrå och har en lång och gedigen erfarenhet som jurist- och konkursassistent. Genom Eva-Lottas kompetens och positiva energi förstärker vi ytterligare vår service för våra klienter och vår obeståndsavdelning där Eva-Lotta bland annat kommer att svara för konkursbokföring och löpande göromål inom konkurshantering.

 

Varmt välkommen till oss på Advokatfirman Styrks!

Läs mer

Styrks växer med två jurister - Karl-Philip och Beata!

2021-02-10

Vi är glada att få presentera våra nya biträdande jurister som har anslutit till oss under hösten, Karl-Philip Ingvarsson, Beata Fahlvik!

Karl-Philip kommer närmast från studier på juristprogrammet i Göteborg. Han avslutade sina studier med att läsa International Finance Law vid Queen Mary University of London. Karl-Philip har ett särskilt intresse för kommersiella avtal och bolagsrätt.

Beata är advokat och kommer närmast från en annan advokatbyrå och har även varit bolagsjurist på Chalmers tekniska högskola. Beata arbetar bland annat med obestånd och företagsrekonstruktioner.

Varmt välkomna till Styrks!

Läs mer

Beslut om att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU

2021-01-29

Datainspektionen – som bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – har efter en omfattande granskningsprocess meddelat beslut den 28 januari 2021 att godkänna bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) för Elanders-koncernen. Binding Corporate Rules, BCR, är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Granskningsarbetet har skett tillsammans med europeiska dataskyddsmyndigheter och Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB. Ett av de krav som granskats är att det mottagande landets lagstiftning möjliggör att en adekvat skyddsnivå kan uppnås för personuppgifterna som i stort är likvärdig med den som ges inom EU.

IMY:s beslut hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin.

Läs mer

Vår nya advokat

2021-01-22

Vi gratulerar Beata Fahlvik som idag blivit advokat! 

Läs mer

Äntligen grönt ljus för koncerns överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES

2020-08-19

Datainspektionen har för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbehandling i en internationell koncern (Tetra Pak) för personuppgiftsbehandling utanför EU/EES.  

Inom EU/EES kan personuppgifter fritt överföras under förutsättning att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, följs. För att överföra personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES (s.k. tredje land), till exempel USA och Kina, kan s.k. bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) upprättas och godkännas av Datainspektionen eller annan europeisk dataskyddsmyndighet. 

För första gången har nu Datainspektionen godkänt bindande företagsbestämmelser. Datainspektionen anser att Tetra Pak-koncernens bindande företagsbestämmelser innehåller lämpliga garantier för att personuppgiftsbehandlingen inom koncernen sker på ett korrekt sätt.  

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Länk till Datainspektionens beslut.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin

Läs mer

Överföring av personuppgifter till USA försvåras efter att Privacy Shield ogiltigförklarats

2020-08-19

Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA ger inte ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa överförs till USA och ogiltigförklaras nu av EU-domstolen. Det innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Fram till juli 2020 har företag inom EU/EES kunnat överföra personuppgifter till USA om företaget i USA varit anslutet till det frivilliga Privacy Shield-regelverket. Privacy Shield-regelverket skapades efter att Safe Harbor-regelverket ogiltigförklarades 2015. Principerna om Privacy Shield bygger, i likhet med Safe Harbor, på företags självkontroll för efterlevnad av tillräckligt skydd för personuppgifter.  

Sedan juli 2020 är alltså Privacy Shield ogiltigförklarat av EU-domstolen och kan därför inte längre användas som grund för överföring av personuppgifter till USA. Företag som vill överföra personuppgifter till USA, eller annat land utanför EU/EES, behöver istället ingå ett avtal som är godkänt av Datainspektionen, ett så kallat standardavtal. 

EU-domstolens dom hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter utanför EU/EES? 
Välkommen att kontakta Lars Melin

Läs mer

Styrks rådgivare vid försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ)

2020-06-18

Styrks har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ).

Appva AB tillhandahåller produkten Medication and Care Support System, MCSS, som är ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg. Produkten lanserades 2012 och används av cirka 100 kunder i Sverige, varav de flesta är kommuner.

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019.

Läs mer på Dagens Industri https://www.di.se/live/vitec-forvarvar-svenskt-programvarubolag/

Styrks team har bestått av advokaten Lars Melin (ansvarig delägare) och biträdande juristen Malin Johansson.  

Läs mer

PEN Shop Concept AB - Offentligt ackord

2020-06-11

English below  

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, är under rekonstruktion sedan den 11 februari 2020 med advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, som rekonstruktör.

 

PEN Shop Concept AB har nu för avsikt att genomföra ett offentligt ackord och kommer att ge in en begäran om ackordsförhandling till Alingsås tingsrätt. Ackordsförslag med tillhörande dokument har skickats ut till bolagets borgenärer.  

 

Rekonstruktörens berättelse finner du  här.

 

Vid frågor om rekonstruktionen: 

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82 

Bitr. jurist Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13 

 

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, is undergoing a company reconstruction since the 11th of February 2020, with attorney Lars Melin, Law firm Styrks, as appointed administrator.

 

The company intends to implement a public composition and will submit a request for composition proceedings to Alingsås District Court. The composition proposal and related document have been sent to the company’s creditors.

 

The administrator’s report can be found here.

 

If you have any questions, please contact:

 

Attorney Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Associate Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.