Aktuellt

Konkursanbud

2020-09-10


Medic24 AB (org.nr. 556493-6234) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 31 augusti 2020, varvid advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, förordnades till konkursförvaltare. Bolaget bedriver inköp och försäljning av medicinskteknisk utrustning till hälso- och sjukvården i Norden. Bolaget omsatte under 2019 ca 11,7 miljoner kr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud ska skriftligen – per post eller e-post - vara konkursförvaltningen tillhanda senast tisdagen den 22 september 2020, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätten att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång eller avbryta anbudsförförandet i förtid.

Anbudsunderlag kan erhållas från Advokatfirman Styrks. Kontakta konkurshandläggare Beata Fahlvik för mer information, beata.fahlvik@styrks.se.
                                                                         
                                                                           

                                                                               

Läs mer

Äntligen grönt ljus för koncerns överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES

2020-08-19

Datainspektionen har för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbehandling i en internationell koncern (Tetra Pak) för personuppgiftsbehandling utanför EU/EES.  

Inom EU/EES kan personuppgifter fritt överföras under förutsättning att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, följs. För att överföra personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES (s.k. tredje land), till exempel USA och Kina, kan s.k. bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) upprättas och godkännas av Datainspektionen eller annan europeisk dataskyddsmyndighet. 

För första gången har nu Datainspektionen godkänt bindande företagsbestämmelser. Datainspektionen anser att Tetra Pak-koncernens bindande företagsbestämmelser innehåller lämpliga garantier för att personuppgiftsbehandlingen inom koncernen sker på ett korrekt sätt.  

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Länk till Datainspektionens beslut.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter inom din koncern?
Välkommen att kontakta Lars Melin eller Malin Johansson.  

Läs mer

Överföring av personuppgifter till USA försvåras efter att Privacy Shield ogiltigförklarats

2020-08-19

Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA ger inte ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa överförs till USA och ogiltigförklaras nu av EU-domstolen. Det innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Fram till juli 2020 har företag inom EU/EES kunnat överföra personuppgifter till USA om företaget i USA varit anslutet till det frivilliga Privacy Shield-regelverket. Privacy Shield-regelverket skapades efter att Safe Harbor-regelverket ogiltigförklarades 2015. Principerna om Privacy Shield bygger, i likhet med Safe Harbor, på företags självkontroll för efterlevnad av tillräckligt skydd för personuppgifter.  

Sedan juli 2020 är alltså Privacy Shield ogiltigförklarat av EU-domstolen och kan därför inte längre användas som grund för överföring av personuppgifter till USA. Företag som vill överföra personuppgifter till USA, eller annat land utanför EU/EES, behöver istället ingå ett avtal som är godkänt av Datainspektionen, ett så kallat standardavtal. 

EU-domstolens dom hittar du här.

Vill du veta mer om hur du kan överföra personuppgifter utanför EU/EES? 
Välkommen att kontakta Lars Melin eller Malin Johansson.

Läs mer

Styrks rådgivare vid försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ)

2020-06-18

Styrks har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Appva AB till Vitec Software Group AB (publ).

Appva AB tillhandahåller produkten Medication and Care Support System, MCSS, som är ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg. Produkten lanserades 2012 och används av cirka 100 kunder i Sverige, varav de flesta är kommuner.

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019.

Läs mer på Dagens Industri https://www.di.se/live/vitec-forvarvar-svenskt-programvarubolag/

Styrks team har bestått av advokaten Lars Melin (ansvarig delägare) och biträdande juristen Malin Johansson.  

Läs mer

PEN Shop Concept AB - Offentligt ackord

2020-06-11

English below  

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, är under rekonstruktion sedan den 11 februari 2020 med advokat Lars Melin, Advokatfirman Styrks, som rekonstruktör.

 

PEN Shop Concept AB har nu för avsikt att genomföra ett offentligt ackord och kommer att ge in en begäran om ackordsförhandling till Alingsås tingsrätt. Ackordsförslag med tillhörande dokument har skickats ut till bolagets borgenärer.  

 

Rekonstruktörens berättelse finner du  här.

 

Vid frågor om rekonstruktionen: 

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82 

Bitr. jurist Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13 

 

 

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, is undergoing a company reconstruction since the 11th of February 2020, with attorney Lars Melin, Law firm Styrks, as appointed administrator.

 

The company intends to implement a public composition and will submit a request for composition proceedings to Alingsås District Court. The composition proposal and related document have been sent to the company’s creditors.

 

The administrator’s report can be found here.

 

If you have any questions, please contact:

 

Attorney Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Associate Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Läs mer

Konkursanbud - Fastighet i Munkedal

2020-05-25

För ett konkursbos räkning säljer vi fastigheten Munkedal Valbo-Ryrs Holmen 1:56.

Fastigheten, som är obebyggd, ligger i ett område med fritidshus och hus för permanentboende och omfattar 1 425 kvadratmeter. Vatten, avlopp och el är framdraget till fastighetens tomtgräns. Det finns fiber i området. Fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av Holmens samfällighetsförening.

Anbud lämnas till advokat Åsa Nyqvist på asa.nyqvist@styrks.se senast den 8 juni 2020. Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Registerutdrag avseende fastigheten hittar du här.

Registerutdrag avseende gemensamhetsanläggningen hittar du här.

Frågor besvaras av Åsa Nyqvist på
asa.nyqvist@styrks.se eller 0733 80 34 38.

Konkursförvaltare, advokat Lars Melin

Läs mer

FÖRETAGSREKONSTRUKTION - PEN CONCEPT GROUP AB (PUBL) MED DOTTERBOLAG

2020-04-23


PEN Concept Group AB (publ), 556772-5667, har den 23 mars 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Jönköpings tingsrätt enligt egen ansökan. Advokat Lars Melin är utsedd till rekonstruktör.

PEN Concept Group AB (publ) är noterat på handelsplatsen First North.

Utöver PEN Concept Group AB (publ) har även dotterbolagen PEN Interiör AB och PEN Products AB beviljats företagsrekonstruktion vid Jönköpings tingsrätt den 23 mars 2020 respektive Växjö tingsrätt den 24 mars 2020 för vilka bolag advokaten Lars Melin också utsetts till rekonstruktör.

Ett första borgenärssammanträde kommer för PEN Concept Group AB och Pen Interiör AB att hållas den 8 april 2020 kl 14:15 i Jönköpings tingsrätt och den 14 april kl 14:00 i Växjö tingsrätt för PEN Products AB.

PEN Concept Group AB (publ) med koncernbolag är en leverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Man har  genom åren byggt mässmontrar och showroom för bland andra Kabe, EFG, Kinnarps, CTC, Kongsberg Automotive, Business Sweden och Jordbruksverket. På restaurangsidan är kedjor som McDonald’s, Pizza Hut och Gekås Ullared tongivande kunder.

Koncernen har f.n. 26 anställda och omsatte under 2019 drygt 110 MKR.  

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Bitr. jurist Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

Läs mer

Välkommen Sala!

2020-04-14

Äntligen får vi presentera vårt senaste tillskott - Sala Salihi!

Sala kommer senast från sälj- och marknadsföringsbranschen. Hon kommer att arbeta administrativt inom byråns samtliga områden och kommer förstärka vårt team inom rekonstruktion och konkurs. Med sin erfarenhet och sprudlande personlighet är vi övertygade om att Sala kommer kunna fortsätta utveckla vår organisation och ta Styrks till nya höjder.

Varmt välkommen till oss på Styrks!

 

Läs mer

FÖRETAGSREKONSTRUKTION - PEN Shop Concept AB

2020-02-19

PEN Shop Concept AB, 556340-0810, har den 11 februari 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Alingsås tingsrätt enligt egen ansökan. Advokat Lars Melin är utsedd till rekonstruktör.

Ett första borgenärssammanträde kommer att hållas den 3 mars 2020 kl 14:00 i Alingsås tingsrätt.

PEN Shop Concept AB är en leverantör av butiksinredningar med kunder huvudsakligen inom livsmedel och detaljhandeln. Bolaget tillhandahåller även monteringstjänster av butiksinredningar. Kunderna återfinns i Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Bolaget har f.n. 10 anställda och omsatte under 2019 drygt 50 MKR.  

Vid frågor om rekonstruktionen:

Advokat Lars Melin, lars.melin@styrks.se, +46 (0)702 – 99 10 82

Bitr. jurist Viktor Enström, viktor.enstrom@styrks.se, +46 (0)707 – 35 94 13

 

 

 

 

Läs mer

Bli en av oss! Vi växer och söker nu en administratör / assistent

2019-11-21


Vad omfattar tjänsten?

Rollen som administratör kommer att innebära mycket varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna innefattar alltifrån att ta emot klienter och hålla ordning i kontors- och mötesrum m.m. till att assistera i juridiska ärenden, som du kommer att få lära dig på plats. 

Som exempel på arbetsuppgifter kan nämnas bokning av möten, ta emot klienter och andra gäster, administrera Styrks event och marknadsföringsaktiviteter, hantera lokalfrågor, kontakt med domstol, informationssökning, registrering av ärenden i Styrks klient- och ärendesystem, posthantering, kopiering, beställning av bud och kontorsmaterial samt att hålla i ordning generellt på kontoret. Du kommer även att i viss utsträckning assistera juristerna i klientärenden och i konkurshandläggningen. 

Även om vi som arbetar på Styrks har en lång erfarenhet så är vi en nystartad byrå där vi är jätteglada om du vill vara med och utveckla rutiner för det administrativa arbetet. Vi vill att du ska vara delaktig i formandet av Styrks som kommer att växa ytterligare under 2020. 

Utrymme finns för både hel- och deltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

 

Vem är du?

Som person bör du vara utåtriktad, service-minded och ordningsam. Du bör ha goda kunskaper i Office-paketet. Det är även en fördel, men inget krav, om du har erfarenhet från juristbranschen. Läs gärna om våra värderingar på vår hemsida då det är viktigt för oss att alla medarbetare delar våra värderingar.

 

Och nu?

Skicka några rader om dig själv till Åsa Nyqvist på asa.nyqvist@styrks.se

Välkommen med din ansökan!

 

Läs merNÄSTA SIDA

Kontakt

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.