Medarbetare

 

Åsa Nyqvist 

Åsa arbetar med affärsjuridik och företräder börsbolag, privata aktörer och offentlig sektor. Bland hennes specialområden kan särskilt nämnas fastighetsrätt innefattande kommersiell hyres- och arrenderätt, övrig nyttjanderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Härutöver har Åsa djup kunskap inom personuppgiftsfrågor, handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa håller regelbundet uppskattade föredrag och utbildningar om personuppgiftsbehandling inkluderande dataskyddsförordningen (GDPR), handlingsoffentlighet och sekretess.

Bakgrund

 2019-  Advokatfirman Styrks, delägare
 2000-2018  Advokatfirman Lindahl, delägare
1998–2000  Wistrand Advokatbyrå
1997–1998    Hovrätten för Västra Sverige
1995–1997   Göteborgs tingsrätt
1995  Lunds universitet, jur. kand.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund (2002) 

Lars Melin

Med över 20 års erfarenhet inom personuppgifts- och integritetsfrågor är Lars en av de mest erfarna rådgivarna i Sverige inom personuppgiftsrätt och informationshantering. Lars företräder såväl börsbolag, privata bolag och offentliga aktörer i hela Sverige. Han anlitas som externt personuppgiftsombud, biträtt flera av Sveriges största informationsleverantörer och har varit ombud i flera av Sveriges största integritetsrättsliga processer. I anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) har Lars varit rådgivare och biträtt ett mycket stort antal klienter i Sverige med deras arbete att behandla personuppgifter på rätt sätt. Lars håller regelbundet uppskattade föredrag och utbildningar om personuppgiftsbehandling inkluderande dataskyddsförordningen (GDPR).

Lars har arbetat med obestånd och rekonstruktioner sedan början av 1990-talet och förordnas till konkursförvaltare.

Bakgrund

 2019-   Advokatfirman Styrks, delägare
 2002-2018  Advokatfirman Lindahl, delägare
 1996–2002  Advokatfirman Delphi, delägare
 1995–1996  Sjuhäradsbygdens tingsrätt
 1994–1995  Friman & Carlander Advokatbyrå
 1994  Lunds universitet, jur.kand.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund (1999)

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.