Natalie Lisovski

Natalie arbetar med affärsjuridik och företräder privata aktörer och offentlig sektor. Bland hennes specialområden kan särskilt nämnas arbetsrätt och obeståndsrätt. 

Natalie blir regelbundet förordnad som konkursförvaltare och likvidator och arbetar även med företagsrekonstruktioner. Med sina goda kunskaper och erfarenheter inom insolvensrätten bistår hon med rådgivning i diverse obeståndsrelaterade frågor, i såväl förebyggande syfte som i situationer där finansiella svårigheter eller tvistesituationer har uppkommit.

Natalie bistår även med löpande rådgivning och biträde i arbetsrättsliga frågor. I sitt dagliga arbete hjälper hon till att upprätta anställningsavtal, VD-avtal och uppdragsavtal och lämnar rådgivning i olika arbetsrelaterade frågor, ofta i samband med omorganisationer, uppsägningsförfaranden, företagsförvärv och andra förändringar i verksamheten. Därtill agerar Natalie ombud i arbetsrättsliga tvister omfattande exempelvis konkurrensklausuler, uppsägningar och diskrimineringsfrågor. 

Verksamhetsområden

Konkurs och insolvens, arbetsrätt

Erfarenhet

Advokatfirman Styrks, advokat, 2021 -
Front Advokater, advokat, 2019 - 2021
Advokatfirman NORDIA, biträdande jurist/advokat, 2009 - 2019
Helsingborgs tingsrätt, 2007 - 2009

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2007
Lunds universitet, rättssociologi (60 p), 2005 - 2006
Lunds universitet, retorik (5 p), 2003


Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2014

Språk

Svenska
Engelska

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.